Velkommen til Tore Bjørnes AS
Graving, transport, sprenging, knusing og naturstein